Kostnader ved gravferd

Priser

 • Administrative utgifter

  kr 620,-

 • Assistanse i kirke/kapell

  kr 2 550,-

 • Byråets honorar

  kr 4 500,-

 • Fremmøte kapell v/syning

  kr 850,-

 • Hjelpemann v/transport en time

  kr 850,-

 • Kremasjonsavgift

  kr 7000,-

 • Laken

  kr 450,-

 • Nedlegg og stell

  kr 1 700,-

 • Prosesjonskjøring

  kr 980,-

 • Påkledning privat tøy

  kr 850,-

 • Takkeannonse

  kr 350,-

 • Tilkjøring av tomkiste nærområde

  kr 580,-

 • Timepris

  kr 850,-

 • Trekors med navneplate

  kr 680,-

Kister

 • Kiste, Toten T4, hvit

  kr 9 800,-

 • Kiste, Toten, T4, hvit, stor

  kr 11 500,-

 • Kiste, Furu natur, trehvit

  kr 10500,-

 • Kiste, Solid 41, hvit

  kr 12 200,-

 • Kiste, Ornament 17, brun

  kr 11 800,-

 • Barnekiste 60 cm

  kr 2 900,-

 • Barnekiste 75 cm

  kr 3 600,-

 • Barnekiste 95 cm

  kr 4 120,-

 • Barnekiste 130 cm

  kr 5 200,-

 • Barnekiste 170 cm

  kr 5 940,-

Salmehefter

 • Salmehefter 50 stk

  kr 950,00

 • Salmehefter 80 stk

  kr 1 150,00

 • Salmehefter 100 stk

  kr 1 250,00

 • Salmehefter 130 stk

  kr 1 400,00

 • Salmehefter 200 stk

  kr 1 750,00

 • Bruk av eget bilde på salmeark

  kr 700,00

Kommunale avgifter 

Kommunale avgifter påløper i henhold til prislisten hos kirkevergen.   
For boende innad egen kommune er en gravplass gratis de første 20 år. Hvis det ønskes reservert/festet en ledig plass ved siden av, vises det til Kirkevergens prisliste. Ved kremasjon vil en kremasjonsavgift påløpe. 

Gravferdsstøtte

NAV gir behovsprøvd gravferdsstøtte på inntil 26 011 kr og evt. transportstøtte hvis avdøde dør mer enn 20 km fra bopeladresse (Du betaler en egenandel på 2 601kr). Vi kan bistå med søknad til NAV. Skal du benytte deg av ordningen trenger vi utskrift av avdødes siste ligning og eventuelt ektefelles siste ligning. 

Les mer her.