1 Som en herlig guddomskilde,
Mektig, dyp og rik og stor.
Er den kjærlighet og nåde
som i Jesu hjerte bor!

Kor:
Han skal åpne perleporten
så at jeg får komme inn.
For med blodet har han frelst meg
og bevarer meg som sin.

2 En gang som en jaget due,
som en såret hjort jeg var.
Men et sykt, fortvilet hjerte
aldri Jesus bortvist har.
Kor:

3 Under over alle under:
Alt han tilgav meg en gang.
Om hans underfulle godhet
vil jeg synge glad min sang.
Kor:

4 Når en gang i livets aften
jeg for porten banker på, da,
ved Jesu store nåde,
skal den åpen for meg stå!
Kor: