1 Salige visshet: Jesus er min!
Han er min hyrde, kaller meg sin.
Salige visshet! All ting er vel!
Jesus har kjøpt meg, legem og sjel!

Kor:
Han er min glede, han er min sang,
Ham vil jeg prise livsdagen lang.
Ham skal jeg evig love hos Gud,
Han er min brudgom, jeg er hans brud.

2 All ting jeg gav ham, all ting jeg vant,
Evighetsdagen herlig opprant,
Himlen er åpen, engler fra Gud
Bringer til jorden kjærlighetsbud.
Kor:

3 Nå kan jeg hvile fullkommen glad,
Veien er banet inn til Guds stad,
Hjertet er renset, skylden betalt,
Selv er jeg intet, Jesus  mitt alt.
Kor: