P.r  1.1.2020 dekker NAV 24 734 kr ved dødsfall. Denne stønaden er behovsprøvet.

Om det er aktuelt tar vi oss av søknaden for dere.

Vi trenger utskrift av avdødes siste ligning og eventuelt ektefelles siste ligning.

All nødvendig transport dekkes av NAV mot en egenandel på 2 473 kr. Forutsetningen for stønaden er at avdøde transporteres til eller i folkeregistrert kommune og at transporten er over 20 km.

Trykk på logoen til NAV for mer info om gravferdsstønad: