Nå solen går ned,
og aftenen brer over jorden sin fred.
Småfuglene flyver til redene hen,
og blomsten har lukket sitt øye igjen.
Så lukker seg også mitt hjerte i lønn
/: med takk og med bønn. :/

Ha takk for i dag,
Gud Fader i himlen, som fremmet min sak!
Du har meg beskyttet,
alt ondt fra meg vendt,
mitt arbeid velsignet, og lykke meg sendt.
Så mildt og så stille rant timene hen.
/: Jeg takker igjen. :/

Forlat meg, min Gud,
alt hva jeg har syndet imot dine bud!
Du prøver mitt hjerte og kjenner mitt pund,
du hørte hvert ord som gikk ut av min munn.
La alt som jeg gjorde av syndig og slemt,
/: bli tilgitt og glemt! :/

Jeg vet du det gjør.
Jeg slukker mitt lys, og jeg lukker min dør.
Jeg går til mitt leie og legger meg ned,
Gud, la meg få sove i trygghet og fred!
Min Jesus, nå hviler jeg glad i din hånd
/: med legem og ånd! :/