Milde Jesus, dine hender,
La du kjærlig på de små,
Og du sa til dine venner
At til deg skal barna gå.
Selv du ble til Herrens tempel
Engang båret av din mor.
La meg minnes ditt eksempel
Når jeg hører dine ord

Du til dåpen lot meg kalle
Da jeg var en liten knopp.
Skal jeg visne, skal jeg falle?
Hjelp meg du å vokse opp!
Hjelp meg du å tidlig lære
Og å elske Herrens ord,
Slik at jeg blant dine kjære
Kan få knele ved ditt bord!

Når jeg så skal ut i verden,
Aldri jeg alene er.
Farer truer oss på ferden,
Men jeg vet at du er nær.
Trygt skal dine hender bære
Meg og søsken, far og mor.
La oss evig sammen være,
Vi som var det her på jord!