1 Løftene kan ikke svikte,
nei, de står evig fast!
Jesus hvert ord har beseglet
dengang hans hjerte brast.

Kor:
Himmel og jord skal brenne,
høyder og berg forsvinne,
men den som tror, skal finne:
Løftene rokkes ei!

2 Gjør du som Abraham gjorde,
sku imot himlen opp!
Mens du da stjernene teller,
vokser din tro, ditt håp.
Kor:

3 Tro, når det mørkner på ferden:
Solen ei sloknet har!
Kun noen timer og siden
stråler en morgen klar!
Kor:

4 Tro, når deg verden forfølger,
Med deg i ovnen går
En lik en gudesønn herlig.
Prøven du trygt består!
Kor:

5 Tro, selv om vennene svikter,
tro, når kun en står med:
Jesus, din venn, vil deg følge
daglig med all sin fred!
Kor:

6 Tro under alt som deg møter,
snart du jo hjemme er!
Da skal du evig få skue
det som du trodde her.
Kor: