Jesus det eneste,
Helligste, reneste
Navn  som på menneske-lepper er lagt!
Fylde av herlighet,
Fylde av kjærlighet,
Fylde av nåde og sannhet og makt!

Motganger møter meg –
Aldri du støter meg
Bort fra din hellige, mektige favn.
Mennesker glemmer meg,
Herre, du gjemmer meg
Fast ved ditt hjerte og nevner mitt navn.

Herre, du høre meg,
Herre, du føre meg
Hvordan og hvorhen det tjener meg best!
Gi meg å bøye meg,
Lær meg å føye meg
Etter din vilje mens her jeg er gjest!

Du er den eneste,
Helligste, reneste.
Gi  meg ditt rene og hellige sinn!
Frels meg av snarene,
Fri meg fra farene,
Ta meg til sist i din herlighet inn!