Jeg er i Herrens hender
Når dagen gryr i øst.
Hver morgen han meg sender
Sitt ord med lys og trøst.
Hva  dagen meg vil bringe
Av glede og av savn,
Jeg kan på bønnens vinge
Få kraft i Jesus navn.

Jeg er i Herrens hender
i alt som med meg skjer.
I smil og gråt jeg kjenner
at Herren er meg nær.
Om jeg i dype daler
må gå den tunge vei,
Fra himlens høye saler
hans øye følger meg.

Jeg er i Herrens hender
når dagen dør i vest.
Min synd jeg stilt bekjenner
for ham, min høye gjest.
Han gir meg himlens nåde
og setter englevakt,
For natten han vil råde
med hellig guddomsmakt.

Jeg er i Herrens hender
Når dødens bud meg når.
Mens lyset stilt nedbrenner,
Fra ham jeg hilsen får.
Han gir meg stav i hånde,
Han gir meg trøst i sinn,
Og glemt er ve og vånde
På vei til himlen inn.