1 I himmelen, i himmelen,
hvor Gud, vår Herre, bor
der skal vi se ham som han er,
i salighet så stor,
/:og synge “Hellig! Hellig!” der:/
nær Herren Sebaot.

2 I himmelen, i himmelen,
ja, der er klarhet fin,
så ikke engang solen selv
kan komme nær med sin!
/:Der åsyn vi til åsyn står:/
nær Herren Sebaot.

3 Av klarheten i himmelen
de frelste skinne skal,
ja, som den klare solen selv
vidt over stjernehall,
/:og stå som englers like der:/
nær Herren Sebaot.

4 Og sjelen får sin fagre pryd
som frem for den er lagt:
rettferdighetens brudekrans
og så den hvite drakt,
/:i salig fryd og evig fred:/
nær Herren Sebaot.

5 Og legemet, ja legemet
som her ble lagt i muld,
skal skinne der og bli så klart,
ja, som det rene gull,
/:og vet av ingen vånde mer:/
nær Herren Sebaot.

6 Se, Gud skal gjøre allting nytt,
og glemt blir jordens kval.
Hver tåre skal han tørre av
i himlens gledesal.
/:Og døden finnes ikke mer:/
nær Herren Sebaot.

7 Så hjelp oss, Gud, i dødens stund
og løs de hårde bånd.
Forlat vår synd, forny vårt mot
og ta imot vår ånd,
/:og gi oss evig lys og fred:/
nær Herren Sebaot.

8 Deg Fader, Sønn og Helligånd
skje evig lov og pris!
Du lar oss se den åpne port
inn til ditt paradis,
/:der evig lovsang fyller alt:/
nær Herren Sebaot.