Dype, stille, sterke, milde
Guddomsord fra himmelhavn
Kaller, beder, sjeler leder
Til den gode hyrdes favn
Vitner om hva oss er givet:
Jesus er vår vei til livet.

Frelser kjære, takk deg være
For din nåde mot vår jord!
Tiden rinner, verden svinner,
Evig dog består ditt ord.
Med ditt ord din nåde varer,
Er vårt vern mot alle farer.

Drag de mange sjeler bange
Til deg ved din Hellig Ånd!
Alle vegne døden segne
For din sterke frelserhånd!
Før oss frem på livets veie,
Før oss inn til livets eie!