1 Bred dina vida vingar, o Jesus öfver mig
Och låt mig stilla hvila i ve og væl hos dig.
Blif du mit alt i alla, min visdom och mit råd,
och låt mig alla dagar få lefva blott at nåd.

2 Förlåt mig alla synder, och två mig i dit blod!
Gif mig et helligt sinne, en vilja ny och god!
Tag i din vård och hægnad oss alla, stora, små!
och låt i frid oss åter til nattens hvila gå.