1 Å, tenk når engang samles skal
de frelstes menighet
av alle folkeslekters tall
/:i himlens herlighet!:/

2 Å, tenk når Herrens vitnehær,
hans tjenere på jord,
de millioner møter der
/:som hørte deres ord!:/

3 Å, tenk dog hvilken jubellyd,
en strøm av kjærlighet!
Tenk hvilken takk og pris og fryd
/:og salighet og fred!:/

4 O Gud, hvor er din nåde stor!
Oss alle til deg drag,
at vi må stå blant frelstes kor
/:på denne høytidsdag!:/